Наукова робота

Наукова робота кафедри спрямована в таких напрямках:

- Малоінвазивна та лапароскопічна абдомінальна хірургія
- Вивчення метаболічного синдрому
- Хірургія кисті
- Хірургія опікової травми
- Хірургія та малоінвазивне лікування захворювань щитоподібної залози
- Хірургія вен нижніх кінцівок
- Профілактика та лікування хронічних остеомієлітів.

Основні наукові досягнення та розробки останніх років


Іоффе Олександр Юлійович, Стеценко Олександр Павлович, Тарасюк Тетяна Василівна

Розроблено, науково обгрунтовано та успішно впроваджено в клінічну практику нові хірургічні методики лікування ожиріння

Стець Микола Мирославович
Клініко-лабораторні, інструментальні, морфологічні, імунологічні дослідження дали змогу сформулювати визначення токсико-септичного біліарного синдрому на основі розробки критеріїв його проявів, ступенів важкості поліогранної дисфункції з метою створення патогенетично обґрунтованого, інтегрованого, системного підходу до етапного надання медичної допомоги цій категорії хворих. Розроблений діагностично-лікувальний алгоритм дозволив знизити частоту ускладнень та післяопераційну летальність вдвічі.

Коваленко Ольга Миколаївна
Розроблено і впроваджено у клінічну практику патогенетично обґрунтувані програми хірургічного лікування дітей з поширеними опіками в залежності від глибини рани, площі рани, важкості опікової хвороби, нові способи зменьшення крововтрати у важких хворих при висіченні поширеного некротичного струпу в гострому періоді опікової хвороби, які захищені 9 Патентами України, друковані статті в науково - практичних журналах, доповіді на товариствах та конференціях з міжнародною участю.

Черенок Євгеній Павлович
Розроблені нові та удосконалені існуючі методики реплантацій верхніх кінцівок.
Розроблений та впроваджений в практику метод балонної дермотензії в комбінації з паховим клаптем при важких руйнуваннях кисті. Впроваджено в практику сухожилковий шов за методикою TSUGE.

Буренко Георгій Володимирович, Галига Тарас Миколайович
Створений з нашою участю в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН Українии поліуретановий біологічно активний антимікробний пластир „Біодерм” (патент України 68404 від 16.08.04). Розроблений спосіб лікування трофічних виразок (патент № 15369). Удосконалено методику ультразвукового дослідження венозної системи в зоні трофічної виразки через пластир “Біодерм” (патент № 27851)
Удосконалений „Венекстрактор” (патент України № 15367)

Сук Леонід Леонідович, Антонів Василь Романович
Вперше впроваджено технологію електрозварювання біологічних тканин при хірургічному лікуванні захворювань щитоподібної залози.
Розроблено інструменти для електрозварювання при операціях на щитоподібній залозі (патенти України)
На головну сторінку
Телемедичний проект асистента кафедри Черенка Є.П.
Hosted by uCoz