—п≥вроб≥тники кафедри 

≤оффе ќлександр ёл≥йович ƒоктор медичних наук, професор. «ав≥дувач кафедри «агальноњ х≥рург≥њ є2, х≥рург вищоњ категор≥њ, член ”крањнськоњ асоц≥ац≥њ бар≥атричних х≥рург≥в, член ¬сесв≥тньоњ орган≥зац≥њ бар≥атричних х≥рург≥в (IFSO). Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив ¬≥йськово-медичний факультет  уйбишевського медичного ≥нституту (—амара, –ос≥¤) в 1988р. ѕройшов ≥нтернатуру з х≥рург≥њ в м. –ига, Ћатв≥¤ в1990р., спец≥ал≥зац≥ю з лапароскоп≥чноњ х≥рург≥њ в ћоскв≥ в 1992 р., стажуванн¤ з абдом≥нальноњ х≥рург≥њ в м. ¬юрсбург, Ќ≥меччина в 2002 р., стажуванн¤ з бар≥атричноњ х≥рург≥њ Ц в ћоскв≥, –ос≥¤ в 2007р.ѕрацював у в≥йськових госп≥тал¤х Ћатв≥њ, на кафедр≥ х≥рург≥њ Ћуганського державного медичного ун≥верситету, х≥рургом ћаф≥к - √осп≥таль (ѕј–), в Ќац≥ональному ≥нститут≥ х≥рург≥њ та трансплантолог≥њ ≥мен≥ ј.ј. Ўал≥мова. ¬ 1999 р. захистив кандидатську дисертац≥ю на тему: "ќптична б≥опс≥¤ в обгрунтуванн≥ х≥рург≥чного л≥куванн¤ виразок шлунка", в 2006 р. захистив докторську дисертац≥ю на тему: " ќбірунтуванн¤ показань ≥ вибору мет≥дов х≥рург≥чного л≥куванн¤ неспециф≥чного виразкового кол≥ту та хвороби  рона товстоњ кишки " Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: ћало≥нвазивна та лапароскоп≥чна х≥рург≥¤ черевноњ порожнини. Ћапароскоп≥чна герн≥олог≥¤. ’≥рург≥чне л≥куванн¤ ожир≥нь. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ з приводу ожир≥нн¤, захворювань черевноњ порожнини. Ѕандажуванн¤ шлунка, ендоскоп≥чне встановленн¤ шлункових балон≥в при л≥куванн≥ ожир≥нн¤ Ћапароскоп≥чн≥ операц≥њ в абдом≥нальн≥й х≥рург≥њ: лапароскоп≥чне л≥куванн¤ гриж живота, лапароскоп≥чне л≥куванн¤ захворювань кишк≥вника, однопортов≥ лапароскоп≥чн≥ втручанн¤ на органах черевноњ порожнини (доступом через Їдиний отв≥р в живот≥). ‘отодинам≥чн≥ д≥агностичн≥ засоби при захворюванн¤х кишк≥вника. ¬исококвал≥ф≥кован≥ традиц≥йн≥ втручанн¤ в абдом≥нальн≥й х≥рург≥њ (044)5409661 (в каб≥нет≥) (044)5409620 (х≥рург≥чне в≥дд≥ленн¤).

 рижановський ярослав …осипович ƒоктор медичних наук, професор, «аслужений прац≥вник осв≥ти ”крањни. ќчолював кафедру з 1994 по 2011 роки Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив —тан≥славський (нин≥ ≤вано-‘ранк≥вський) медичний ≥нститут в 1955 роц≥. ”чень ќ. √. ™лецького, ј. ’. ќзерова. ¬ 1964 роц≥ захистив кандидатську дисертац≥ю на тему Уќперативне л≥куванн¤ вроджених вивих≥в стегна у п≥дл≥тк≥в та дорослихФ, в 1978 роц≥ Ц докторську дисертац≥юю на тему Уќперативне л≥куванн¤ перелом≥в та псевдоартроз≥в шийки стегнаФ. Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: јвтор близько 165 наукових роб≥т, присв¤чених х≥рург≥њ великих суглоб≥в, зокрема кульшового, к≥стков≥й пластиц≥, металоостеосинтезу при переломах та хибних суглобах довгих трубчатих к≥сток. ≤н≥ц≥атор та орган≥затор створенн¤ ћ≥ського центру х≥рург≥њ шийки стегна в  ћ Ћ є3. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ захворювань та пошкоджень великих суглоб≥в та багато ≥нших напр¤мк≥в ортопед≥њ. ≈ндопротезуванн¤ суглоб≥в. ’≥рург≥чне д≥куванн¤ остеом≥Їл≥т≥в (044)5409690

Ѕуренко √еорг≥й ¬олодимирович ƒоктор медичних наук, професор. ¬≥дпов≥дальний за роботу з ≥нтернами. Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка ¬ 1971 роц≥ захистив кандидатську дисертац≥ю "ћатер''¤ли пор≥вн¤льного вивченн¤ клейового та шовного сполученн¤ м''¤зово-апоневротичних тканин в експеримент≥". ¬ 1990 роц≥ захистив докторську дисертац≥ю "–озробка та обгрунтуванн¤ кл≥н≥чного застосуванн¤ б≥одеструктивних пол≥уретан≥в в абдом≥нальн≥й х≥рург≥њ" ”чень ќ.Ћ. ѕхакадзе Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: јбдом≥нальна х≥рург≥¤, лапароскоп≥чна х≥рург≥¤ гепато-б≥л≥арноњ системи, х≥рург≥¤ ран та троф≥чних порушень. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам: Ћапароскоп≥чн≥ операц≥њ при захворюванн¤х жовчних шл¤х≥в та печ≥нки.  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ захворювань черевноњ порожнини. (044)5409620

—тець ћикола ћирославович ƒоктор медичних наук, доцент, ¬≥дпов≥дальний за л≥кувальну роботу,  ер≥вник п≥дрозд≥лу ультразвуковоњ та ендоскоп≥чноњ д≥агностики кафедри. Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка ¬ 1996 роц≥ захистив кандидатську дисертац≥ю "ƒ≥агностика та особливост≥ х≥рург≥чноњ тактики при велетенських гострокровоточивих гастродуоденальних виразках". ¬ 2010 роц≥ захистив докторську дисертац≥ю " ƒ≥агностика та комплексне л≥куванн¤ пол≥органноњ недостатност≥ внасл≥док токсико-септичного б≥л≥арного синдрому та ≥ншоњ гостроњ х≥рург≥чноњ патолог≥њ орган≥в черевноњ порожнини " ”чень ѕ.ƒ.‘ом≥на. Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: јбдом≥нальна х≥рург≥¤, мало≥нвазивна та лапароскоп≥чна х≥рург≥¤ черевноњ порожнини. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам: ћало≥нвазивн≥ та ендоскоп≥чн≥ оперативн≥ втручанн¤: ендоскоп≥чна ретроградна холецисто-панкреатограф≥¤ (≈–’ѕ√), ендоскоп≥чна пап≥лосф≥нктеротом≥¤ (≈ѕ—“) та багато ≥нших. Ћапароскоп≥чн≥ операц≥њ при захворюванн¤х орган≥в черевноњ порожнини.  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ захворювань черевноњ порожнини. ”льтразвукове та рентгеноконтрастне обстеженн¤ орган≥в черевноњ порожнини з веденн¤м компьютерноњ в≥зуальноњ бази даних (044)5409620, моб. (050)3562006.

ћелл≥н ¬олодимир ћихайлович  андидат медичних наук, доцент ¬≥дпов≥дальний за навчальну роботу (завуч). Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив  ињвський медичний ≥нститут в 1968 роц≥. ¬ 1974 роц≥ захистив кандидатську дисертац≥ю "‘ункц≥йний стан хол≥нерг≥чноњ симпато-адреналовоњ системи у хворих ускладненою виразковою хворобою п≥д впливом л≥куванн¤ в динам≥ц≥". Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: јбдом≥нальна х≥рург≥¤, х≥рург≥¤ ран та троф≥чних порушень, проктолог≥¤. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ захворювань черевноњ порожнини, гн≥йно-запальних захворюванн¤х, захворювань пр¤моњ кишки (044)5409620.

јнтон≥в ¬асиль –оманович  андидат медичних наук, доцент, ¬≥дпов≥дальний за наукову роботу. Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив  ињвський медичний ≥нститут в 1983 роц≥. ¬ 1994 роц≥ захистив кандидатську дисертац≥ю " л≥н≥ка, диференц≥йна д≥агностика та х≥рург≥чне л≥куванн¤ вузлових г≥перпластичних процес≥в щитопод≥бноњ залози та шињ". ”чень ћ.ѕ.„еренька. Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: ≈ндокринна х≥рург≥¤: захворюванн¤ щитопод≥бноњ залози, абдом≥нальна х≥рург≥¤. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ захворювань щитопод≥бноњ залози та орган≥в черевноњ порожнини: операц≥њ при вузлових формах зобу, ауто≥мунних та онколог≥чних процесах щитопод≥бноњ залози, грижах живота, варикозних захворюванн¤х вен нижн≥х к≥нц≥вок. ”льтразвукове обстеженн¤ щитопод≥бноњ залози (044)5409620.

 оваленко ќльга ћиколањвна  андидат медичних наук, доцент, Ћ≥кар-комбуст≥олог, лауреат ƒержавноњ прем≥њ ”крањни в галуз≥ науки ≥ техн≥ки, «аслужений л≥кар ”крањни. „лен ™вропейськоњ та –ос≥йськоњ асоц≥ац≥й оп≥кових х≥рург≥в. Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчила  ињвський медичний ≥нститут в 1979 роц≥. ¬ 1994 роц≥ працювала в м. “р≥пол≥ (Ћ≥в≥¤). ¬ 2002 роц≥ захистила кандидатську дисертац≥ю "¬плив раннього х≥рург≥чного л≥куванн¤ на переб≥г оп≥ковоњ хвороби у дорослих". ”чениц¤ ћ.ё.ѕовст¤ного. Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: ќп≥кова х≥рург≥¤, реконструктивно-в≥дновна х≥рург≥¤ п≥сл¤оп≥кових рубц≥в ≥ деформац≥й.  онсультант ”крањнськоњ станц≥њ вињздноњ екстреноњ медичноњ допомоги при ћќ« ”крањни ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ оп≥к≥в. ѕластичн≥ та реконструктивн≥ операц≥њ з приводу насл≥дк≥в оп≥к≥в, в≥дморожень, ≥нших травм та гн≥йно-запальних ран (044)2920317.

—упрун ёр≥й ќлекс≥йович  андидат медичних наук, доцент. ¬≥дпов≥дальний за матер''¤ально-техн≥чну базу, секретар кафедри. Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив  ињвський медичний ≥нститут в 1973 роц≥. ¬ 1981 роц≥ захистив кандидатську дисертац≥ю "«астосуванн¤ ам≥к≥ну в комплексному х≥рург≥чному л≥куванн≥ хворих на гострий холецистит". ”чень ≤.ƒ.“анас≥Їнка. Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: јбдом≥нальна х≥рург≥¤, х≥рург≥¤ ран, х≥рург≥¤ судин. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ варикозноњ патолог≥њ вен нижн≥х к≥нц≥вок, захворювань черевноњ порожнини: операц≥њ з приводу варикозних вен, грижах живота та ≥нших. —клерозуванн¤ варикозних вен (044)5409620.

 ульбака ¬≥ктор —тепанович  андидат медичних наук, асистент. ¬≥дпов≥дальний за громадську та виховну роботу. Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив  ињвський медичний ≥нститут. ¬ 1971 роц≥ захистив кандидатську дисертац≥ю "‘ункц≥ональний стан коркового шару наднирник≥в у хворих гострим перитон≥том". Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: ≈ндокринна х≥рург≥¤: захворюванн¤ щитопод≥бноњ залози, х≥рург≥¤ ран, абдом≥нальна х≥рург≥¤. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ захворювань щитопод≥бноњ залози, черевноњ порожнини, пластичн≥ операц≥њ п≥сл¤ гн≥йно-запальних процес≥в (044)5409690.

„еренок ™вген≥й ѕавлович  андидат медичних наук, асистент.  ер≥вник студентського наукового гуртка. Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив Ќац≥ональний медичний ун≥верситет в 1999 роц≥. ¬ 2006 роц≥ захистив кандидатську дисертац≥ю "’≥рург≥чне л≥куванн¤ терм≥нальних дефект≥в пальц≥в кист≥". ѕроходив стажуванн¤ в кл≥н≥ц≥ реконструктивноњ м≥крох≥рург≥њ кист≥ в м. –ига (Ћатв≥¤). ѕрацюЇ над докторською дисертац≥Їю, ¤ка присв¤чена проблемам травматичних ушкоджень кист≥ та пальц≥в. Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: ’≥рург≥¤ кист≥ та передпл≥чч¤, ендопротезуванн¤ др≥бних суглоб≥в кист≥. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ травматичних ушкоджень та захворювань кист≥. ќперац≥њ, спр¤мован≥ на в≥дновленн¤ функц≥њ кист≥, закритт¤ дефект≥в, терм≥нов≥ та нев≥дкладн≥ втручанн¤ з приводу травм передпл≥чч¤ та кист≥, м≥крох≥рург≥чн≥ реплантац≥њ втрачених сегмент≥в верхньоњ к≥нц≥вки, операц≥њ з в≥дновленн¤ ≥ннервац≥њ та кровопостачанн¤, протезуванн¤ суглоб≥в пальц≥в та кист≥, видаленн¤ сторонн≥х т≥л, а також добро¤к≥сних та зло¤к≥сних новоутворень кист≥ та передпл≥чч¤. (068) 351-5636.

ѕерепад¤ ¬ладислав ћиколайович  андидат медичних наук, асистент. ѕом≥чник в≥дпов≥дального за навчальну роботу. Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив Ќац≥ональний медичний ун≥верситет в 1998 роц≥. ¬ 2004 роц≥ захистив кандидатську дисертац≥ю "Ќазо≥нтестинальна ≥нтубац≥¤ в комплексному л≥куванн≥ непрох≥дност≥ кишковика та розповсюдженого перитон≥ту". Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: јбдом≥нальна х≥рург≥¤, ендоскоп≥¤. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ захворювань черевноњ порожнини. ≈ндоскоп≥чн≥ обстеженн¤: езофаго-ф≥бро-гастро-дуоденоскоп≥¤ (≈√ƒ‘—), ф≥броколоноскоп≥¤ (‘ —), ректороманоскоп≥¤ (––—), ендоскоп≥чн≥ х≥рург≥чн≥ втручанн¤ (044)5409620, моб. (067)3365056

√алига “арас ћиколайович  андидат медичних наук, асистент. ¬≥дпов≥дальний за англомовне навчанн¤, пом≥чник в≥дпов≥дального за л≥кувальну роботу. Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив Ќац≥ональний медичний ун≥верситет в 2000 роц≥. ¬ 2009 роц≥ захистив кандидатську дисертац≥ю " омплексне л≥куванн¤ варикозноњ хвороби нижн≥х к≥нц≥вок, ускладненоњ троф≥чними виразками". Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: ’≥рург≥¤ вен нижн≥х к≥нц≥вок, абдом≥нальна х≥рург≥¤, х≥рург≥¤ ран. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ варикозноњ патолог≥њ вен нижн≥х к≥нц≥вок, захворювань черевноњ порожнини: операц≥њ з приводу варикозних вен, грижах живота. —клерозуванн¤ варикозних вен. ”льтразвукове обстеженн¤ судин к≥нц≥вок (044)5409690.

—теценко ќлександр ѕавлович  андидат медичних наук, асистент ѕом≥чник в≥дпов≥дального за наукову роботу. „лен ”крањнськоњ асоц≥ац≥њ бар≥атричних х≥рург≥в, член ¬сесв≥тньоњ орган≥зац≥њ бар≥атричних х≥рург≥в (IFSO). Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив Ќац≥ональний медичний ун≥верситет в 1995 роц≥. « 2000 по 2001 р. проходив стажуванн¤ в ’≥рург≥чн≥й ун≥верситетський кл≥н≥ц≥ м. ¬юрцбург (Ќ≥меччина) за стипенд≥Їю в≥д Ќ≥мецькоњ јкадем≥њ ќбм≥ну ќсв≥тою (DAAD). ¬ 2011 роц≥ захистив кандидатську дисертац≥ю "’≥рург≥чне л≥куванн¤ морб≥дного ожир≥нн¤, шл¤хом бандажуванн¤ шлунка". Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: јбдом≥нальна х≥рург≥¤, мало≥нвазивна та лапароскоп≥чна х≥рург≥¤ черевноњ порожнини, х≥рург≥чне л≥куванн¤ ожир≥нн¤. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ з приводу ожир≥нн¤, захворювань черевноњ порожнини. Ћапароскоп≥чн≥ операц≥њ в абдом≥нальн≥й х≥рург≥њ: бандажуванн¤ шлунка при л≥куванн≥ ожир≥нн¤, л≥куванн¤ захворювань печ≥нки та жовчних шл¤х≥в, л≥куванн¤ захворювань кишковика та ≥нш≥ (044)5409690.

÷юра ёр≥й ѕетрович јсистент Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив Ќац≥ональний медичний ун≥верситет в 2001 роц≥. ѕрацюЇ над кандидатською дисертац≥Їю " ѕрециз≥йна панкретикоЇюностом≥¤ при панкреатодуоденальн≥й резекц≥њ в проф≥лактиц≥ панкреатичноњ нориц≥ ". Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: јбдом≥нальна х≥рург≥¤, захворюванн¤ печ≥нки, жовчних шл¤х≥в та п≥дшлунковоњ залози. ћало≥нвазивн≥ та ультразвукасистивн≥ втручанн¤ на органах черевноњ порожнини. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ з приводу захворювань черевноњ порожнини. ”льтразвукове та рентгеноконтрастне обстеженн¤ орган≥в черевноњ порожнини. ”льтразвукасистивн≥ пункц≥йн≥ л≥кувально-д≥агностичн≥ втручанн¤ при захворюванн¤х гепато-б≥л≥арноњ системи та п≥дшлунковоњ залози (044) 5409690.

“арасюк “ет¤на ¬асил≥вна јсистент Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчила Ќац≥ональний медичний ун≥верситет в 2007 роц≥. ѕрацюЇ над кандидатською дисертац≥Їю " ќбгрунтуванн¤ показань та вибору методу х≥рург≥чного л≥куванн¤ хворих на ал≥ментарно-конституц≥ональне ожир≥нн¤ ". Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: ’≥рург≥чне л≥куванн¤ ожир≥нн¤, абдом≥нальна х≥рург≥¤, мало≥нвазивна та лапароскоп≥чна х≥рург≥¤ черевноњ порожнини. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ з приводу ожир≥нн¤, захворювань черевноњ порожнини. Ѕандажуванн¤ шлунка, ендоскоп≥чне встановленн¤ шлункових балон≥в при л≥куванн≥ ожир≥нн¤ Ћапароскоп≥чн≥ операц≥њ в абдом≥нальн≥й х≥рург≥њ (044)5409690.

—ук Ћеон≥д Ћеон≥дович —тарший лаборант ¬≥дпов≥дальний за ≥нтернет стор≥нки кафедри на оф≥ц≥йному сайт≥ Ќћ”. ¬≥дпов≥дальний за компьютерно-≥нформац≥йне забезпеченн¤. Ћекц≥йний асистент. Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив Ќац≥ональний медичний ун≥верситет в 1996 роц≥. ѕрацюЇ над кандидатською дисертац≥Їю "ћожливост≥ застосуванн¤ електрозварюванн¤ б≥олог≥чних тканин в х≥рург≥чному л≥куванн≥ вузлового нетоксичного зобу". Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: ≈ндокринна х≥рург≥¤: захворюванн¤ щитопод≥бноњ залози, ультразвукасистивн≥ л≥кувально-д≥агностичн≥ втручанн¤ на щитопод≥бн≥й залоз≥. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ захворювань щитопод≥бноњ залози: операц≥њ при вузлових формах зобу, ауто≥мунних та онколог≥чних процесах щитопод≥бноњ залози. ќперативн≥ втручанн¤ на органах черевноњ порожнини. ”льтразвукове обстеженн¤ щитопод≥бноњ залози з веденн¤м компьютерноњ в≥зуальноњ бази даних. ѕункц≥йне та лазерне л≥куванн¤ захворювань щитопод≥бноњ залози. ”льтразвукове обстеженн¤ судин к≥нц≥вок. —клерозуванн¤ варикозних вен (044)2227302.

„ерненко ¬''¤чеслав ћихайлович —тарший лаборант Ћекц≥йний асистент. Ѕ≥ограф≥чна дов≥дка «ак≥нчив Ќац≥ональний медичний ун≥верситет в 2004 роц≥. ѕрацюЇ над кандидатською дисертац≥Їю "ќсобливост≥ д≥агностики та х≥рург≥чного л≥куванн¤ гостроњ абдом≥нальноњ патолог≥њ у ваг≥тних". Ќапр¤мки науково-практичноњ роботи: јбдом≥нальна х≥рург≥¤, х≥рург≥чна патолог≥¤ у ваг≥тних. ѕропозиц≥њ пац≥Їнтам:  онсультац≥њ та х≥рург≥чне л≥куванн¤ захворювань черевноњ порожнини. ќперативн≥ втручанн¤ на органах черевноњ порожнини, операц≥њ з приводу гриж живота, х≥рург≥чн≥ втручанн¤ у ваг≥тних (044)5409620, моб. (050)3872293.

ћостовенко ћай¤ ћиколањвна —тарший лаборант. ѕом≥чник в≥дпов≥дального за матер≥ально-техн≥чну базу.

 рамаренко ќльга ћихайл≥вна Ћаборант

Ќа головну стор≥нку

Hosted by uCoz