—тудентський гурток на кафедр≥  


 ер≥вник гуртка
јсистент кафедри, кандилат медичних наук „еренок ™вген≥й ѕавлович.
 аб≥нет розташований на 3-му поверс≥ у в≥дд≥ленн≥  ињвського м≥ського центру х≥рург≥њ кист≥.


ѕро гурток
—тудентський науковий гурток кафедри загальноњ х≥рург≥њ є2 Ќац≥онального медичного ун≥верситету ≥мен≥ ќ.ќ. Ѕогомольц¤ функц≥онуЇ на баз≥  ћ Ћ є3.
Ќа баз≥ кафедри загальноњ х≥рург≥њ є2 працюЇ згуртований колектив у склад≥ професора, доцент≥в, асистент≥в, лаборант≥в. ¬икладач≥ кафедри всеб≥чно спри¤ють покращенню теоретичноњ бази та здобуттю практичних навичок студентами, вчать швидко знаходити правильний вих≥д в складних кл≥н≥чних випадках, розпов≥дають ц≥кав≥ моменти з≥ своЇњ практики. “еми наукових досл≥джень студент≥в визначаютьс¤ з урахуванн¤м њх ≥нтерес≥в та науковим напр¤мком роботи кафедри.
«ас≥данн¤ гуртка проход¤ть в перший та останн≥й четвер.
Ќа зас≥данн¤х гуртк≥вц≥ виступають з реферативними ≥ самост≥йними науковими допов≥д¤ми, про≥люстрованими барвистими ≥ наочними презентац≥¤ми, що демонструютьс¤ за допомогою мультимед≥йного проектора, провод¤тьс¤ кл≥н≥чн≥ розбори ц≥кавих хворих. ” нашому кружку займаютьс¤ студенти других Ц пТ¤тих курс≥в. ќсновним завданн¤м гуртк≥вц¤ Ї активна участь в науковому житт≥ кафедри: п≥дготовка реферативних пов≥домлень, участь в кл≥н≥чних досл≥дженн¤х, самост≥йна наукова д≥¤льн≥сть п≥д кер≥вництвом сп≥вроб≥тник≥в кафедри. ћи вс≥л¤ко спри¤Їмо ≥ допомагаЇмо майбутн≥м фах≥вц¤м вступати в св≥т х≥рург≥чноњ науки. –егул¤рн≥ чергуванн¤ гуртк≥вц≥в в кл≥н≥ц≥.


ќсновн≥ напр¤мки роботи студентського наукового гуртка
1. ќволод≥нн¤ студентами практичними навичками: ургентне чергуванн¤, участь в обстеженн≥, передоперац≥йн≥й п≥дготовц≥ пац≥Їнт≥в, участь в х≥рург≥чних операц≥¤х, перевТ¤зках, обходах тощо. ”часть в консультуванн≥ пац≥Їнт≥в.
2. ѕоглиблене вивченн¤ ≥стор≥њ х≥рург≥чних шк≥л ≥ кафедри, принцип≥в медичноњ етики та деонтолог≥њ.
3. Ќƒ– Ц л≥куванн¤ ушкоджень та захворювань кист≥ з позиц≥њ доказовоњ медицини:
- травматизм кист≥ в ”крањн≥;
- застосуванн¤ телемедичних систем в х≥рург≥њ кист≥;
- травматичн≥ ушкодженн¤ кист≥;
- захворюванн¤ кист≥;
- сучасн≥ методики л≥куванн¤;
- медична, псих≥чна та соц≥альна реаб≥л≥тац≥¤;
- оц≥нка ¤кост≥ житт¤ пац≥Їнт≥в п≥сл¤ л≥куванн¤ ушкоджень або захворювань кист≥.
4. ¬ивченн¤ студентами принцип≥в роботи з пошуковими системами св≥тових медичних б≥бл≥отек та базами даних.
5. –еЇстрац≥¤ студент≥в на веб-сайт≥  охрейн≥вськоњ б≥бл≥отеки та навчанн¤ роботи з огл¤довими пов≥домленн¤ми.
6. —творенн¤ студентами мульт≥мед≥йних презентац≥й своњх досл≥джень та пов≥домлень.
7. ѕост≥йна участь в конференц≥¤х дл¤ студент≥в та молодих вчених.
8. ћало≥нвазивн≥ методи л≥куванн¤ в абдом≥нальн≥й х≥рург≥њ.
9. —учасне л≥куванн¤ хрон≥чноњ венозноњ недостатност≥ та троф≥чних виразок нижноњ к≥нц≥вки.
10. јнтиб≥отикотерап≥¤ гн≥йних ран та сепсису.

“еми наукових досл≥джень студент≥в визначаютьс¤ з урахуванн¤м њх ≥нтерес≥в та науковим напр¤мком роботи кафедри.
«апрошуЇмо вс≥х бажаючих!


Ќа головну стор≥нку
—тудентське наукове товариство ≥мен≥ ќ.ј.  исел¤
Ќаписати кер≥внику гуртка


 
Hosted by uCoz